Door Els Gasseling op 22 november 2015

Algemene beschouwingen 2016

In deze drukke week, met belangrijke onderwerpen als het doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoorn en de samenwerking met Diemen en Ouder-Amstel,  vieren wij het hoogtepunt van het jaar in de gemeentepolitiek: de behandeling van de programmabegroting 2016.

De PvdA fractie is in hoofdlijnen akkoord met deze begroting. Het een hele prestatie om een begroting rond te krijgen in deze tijd. Er was wel wat kunst en vliegwerk voor nodig, maar gelukkig geen bezuinigingen meer. Wat betreft de Scheg en de huisvesting van het gymnastiekonderwijs hebben ook wij enige zorgen. Voor ons is het erg belangrijk, dat de ruimte voor maatschappelijke functies in Thamerdal en Zijdelwaard/Europarei behouden blijft, naast het accommoderen van breedtesport. Een zorgvuldige besluitvorming hierover is essentieel, de raad heeft hier feitelijk zelf om gevraagd. Dus dat uitstel is begrijpelijk.

2015 was/is natuurlijk het jaar van de decentralisatie in het sociaal domein. Wij hebben veel respect voor de inzet waarmee Uithoorn dit aanpakt. Financieel lijken wij uit te komen met het budget, en inhoudelijk – wat natuurlijk veel belangrijker is – lijkt het ook goed te gaan. Ons bereiken in elk geval geen berichten over calamiteiten of ernstige knelpunten. Maar dat zegt natuurlijk niet alles. Tegelijk is 2015 het jaar waarin veel indicaties voor zorg nog gelijk zijn gebleven. Dat gaat in 2016 veranderen.  Wellicht kan het college ons nog eens verduidelijken wat dit gaat betekenen voor de mensen die nu via de gemeente zorg ontvangen.

Veel inwoners van onze gemeente  zijn vrijwilliger, daar zijn we enorm blij mee. De prachtige Rietveld opera was een mooi voorbeeld. Er zijn ook veel vrijwilligers en mantelzorgers die hun werk buiten de schijnwerpers doen. Zoals de vrijwilligers van de voedselbank waar we vanmiddag op werkbezoek waren. Laten we er als gemeente wel voor waken voor overbelasting, door te veel taken op het bordje van vrijwilligers te schuiven.

Wonen in Uithoorn. Er is in deze regio een groot tekort aan sociale huurwoningen. Wat de Partij van de Arbeid betreft is het nu tijd om te stoppen met het verkopen van deze woningen. Ter bespreking met Eigen Haard.

We sluiten af met een onderwerp dat in deze begroting niet veel aandacht krijgt, maar een groot probleem is voor de kwaliteit van leven en de gezondheid van onze inwoners – Schiphol en het onevenredig toenemen van het gebruik van de Aalsmeerbaan. Dit gebrek aan aandacht is misschien tekenend voor de machteloosheid van het gemeentebestuur op dit onderwerp. Wellicht wordt het weer tijd om de Tweede Kamercommissie uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst, samen met de raad van Aalsmeer.

Els Gasseling

Els Gasseling

Fractievoorzitter en raadslid voor de Partij van de Arbeid sinds 2006. Lid van de Commissie Wonen en Werken. Specialismen: Schipholbeleid, Werk en Inkomen, Wonen en Leefbaarheid. Ervaring als bestuurslid Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en in het bedrijfsleven. Opnieuw kandidaat en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Els woont sinds 1972 in Uithoorn en sinds 1987 in De Legmeer.  

Meer over Els Gasseling