28 oktober 2016

De Uithoornlijn

De Partij van de Arbeid vindt goed openbaar vervoer belangrijk, en is daarom voorstander van de aanleg van de Uithoornlijn. De openbaar vervoer-gelden die de Stadsregio ontvangt  vanuit het Rijk, worden vanwege de bezuinigingen fors minder. Dit betekent ook voor Uithoorn hoe dan ook verslechtering van het openbaar vervoer. Daarnaast wil de  Gemeente Amsterdam het busverkeer, vanwege het dicht slibben van het interne wegennet en luchtvervuiling, uit het Centrum weren. Het vervoer vanuit het noorden gaat niet verder dan het Buikslotermeerplein ,  bij de daar beginnende Noord- Zuid lijn. Reizigers  vanuit het zuiden gaan naar station Zuid, en kunnen daar overstappen op Noord Zuid lijn. Mede daarom is wat ons betreft de Uithoornlijn een goed alternatief.

Er moet gezorgd worden voor veilige oversteekplaatsen, met de nadruk op de oversteekplaatsen die door schoolgaande kinderen worden gebruikt. Wij hebben uit de beantwoording van het College begrepen dat men voor deze veiligheid de nek uitsteekt. Om dit te ondersteunen dienen wij samen met andere partijen een motie in om ook de oversteek bij Aan de Zoom extra te beveiligen. Er worden veel maatregelen genomen om de hinder voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken. In de volgende fase zal dat nog uitvoerig met de bewoners besproken worden. De raad zal er op toezien dat dit goed verloopt.

We bedanken de bewoners voor hun inbreng tijdens het inspraak proces. U denkt misschien: we hebben voor spek en bonen mee gepraat, maar u heeft toch bereikt dat er veel  zaken zijn besproken en aangepast.  U mag dus trots zijn op uw inbreng, ook al krijgt u misschien niet wat u had verwacht. Een beslissing als deze is altijd moeilijk,  omdat je het nooit  iedereen naar de zin kunt maken. Maar soms moet je een besluit nemen voor de langere termijn, en dat geldt ook voor dit besluit.

Zie ook het artikel in het NRC: http://www.nrc.nl/nieuws/2016/10/12/hoera-daar-is-de-tram-denkt-een-deel-van-het-dorp-4795664-a1526219.