Duet en Bovenboog

6 december 2017

Een nieuwe gymzaal voor het Duet. Een nieuw Buurthuis met maatschappelijke functies voor het Thamerdal. De “Bovenboog “ krijgt een woonbestemming.

In het eerdere voorstel van maart dit jaar was de keuze  of het behoud van maatschappelijke functies in de wijk Thamerdal, of een volwaardige gymzaal voor basisschool het Duet. Dit was een onmogelijke keuze, om buikpijn van te krijgen. Het college heeft het voorstel ingetrokken en nieuw onderzoek laten doen. In het huidige plan wordt niet gekozen voor het goedkoopste alternatief, maar voor het beste. Het plan is nu niet meer of, maar en, – uitbreiding van de speelzaal van Het Duet tot een volwaardige gymzaal  en een buurthuis naast de school. Het gebouw dat nu de Bovenboog heet, maar ooit de Dolfijn, of de St. Nicolaasschool, wordt in het voorstel getransformeerd naar woningen.

Het is belangrijk dat de wijk Thamerdal de maatschappelijke functies behoudt die nu in de Bovenboog gevestigd zijn. De voedselbank, vluchtelingenwerk, de Stichting MEE voor clientondersteuning, Videt met het  jongerenwerk. Samen in één gebouw versterken zij elkaar en daar profiteren alle Uithoornse inwoners van.  Ook een aantal zelfstandigen hebben een plekje in de huidige Bovenboog. Zij werken op aanverwante gebieden en leveren daarmee een bijdrage aan de meerwaarde die ontstaat door samenwerking.  De lage huurprijs in de Bovenboog is een belangrijke voorwaarde om dit alles mogelijk te maken en was dat zeker in de beginfase. Het nieuwe buurthuis zal duurder zijn. Wij zullen er op toe zien dat het niet zo duur wordt dat het onbetaalbaar wordt of ten koste gaat van de inhoud van het werk.

Een mooi plan voor het Thamerdal, voor de kinderen en de leerkrachten van het Duet en voor heel Uithoorn.