Door Els Gasseling op 21 oktober 2015

Hoe denkt de PvdA over vluchtelingen?

Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld verdienen een veilig bestaan. Dat is een verantwoordelijkheid die we samen in Europa op ons moeten nemen. Opvang bieden we niet alleen hier. Europa werkt tegelijkertijd ook aan goede opvang in de aangrenzende landen rond conflictgebieden. We willen vluchtelingen een veilig thuis bieden, en tegelijkertijd moeten we niet wegkijken bij de problemen die hierbij komen kijken. We delen de zorgen van mensen over wat deze crisis betekent voor het tekort aan woningen en banen en over hoe we de integratie bevorderen. Vluchtelingen die in Nederland zijn, moeten zich snel kunnen aanpassen door het leren van de taal en onze normen en waarden. Het bieden van fatsoenlijke opvang aan vluchtelingen en mensen snel laten integreren heeft onze grootste prioriteit.

Wat kan Uithoorn bijdragen?

De PvdA Uithoorn-De Kwakel vindt, dat mensen die op de vlucht zijn voor vervolging, oorlog en geweld welkom zijn in onze gemeente. Als het COA een vraag voor opvang bij ons neerlegt, vinden wij dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij zien dan het liefst een kleinschalige opvang, omdat dit past bij de omvang en de draagkracht van onze gemeente. Tot nu toe is er geen concrete vraag van het COA voor opvang van vluchtelingen in Uithoorn. Wanneer dat eventueel aan de orde zou komen, is goede voorlichting aan onze inwoners heel erg belangrijk.

Uithoorn biedt wel huisvesting aan vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben. Zij krijgen een woning en begeleiding bij het integreren in onze gemeenschap. Ondanks het grote tekort aan huurwoningen ligt Uithoorn hierbij op schema. Dat willen wij zo houden, maar het wordt wel steeds moeilijker. Daarom vinden wij het een goed plan om te kijken naar alternatieven zoals het ombouwen van kantoren en het bouwen van tijdelijke units. Die woonruimtes zouden dan ook beschikbaar moeten zijn voor Uithoornse jongeren en anderen die een tijdelijke woning zoeken. Daarnaast moeten er snel veel nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd. Het tekort aan betaalbare woningen in onze regio wordt immers niet veroorzaakt door de vluchtelingen, maar bestaat al tientallen jaren.

Els Gasseling

Els Gasseling

Fractievoorzitter en raadslid voor de Partij van de Arbeid sinds 2006. Lid van de Commissie Wonen en Werken. Specialismen: Schipholbeleid, Werk en Inkomen, Wonen en Leefbaarheid. Ervaring als bestuurslid Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en in het bedrijfsleven. Opnieuw kandidaat en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Els woont sinds 1972 in Uithoorn en sinds 1987 in De Legmeer.  

Meer over Els Gasseling