Kadernota 2018

Door Els Gasseling op 9 juli 2017

De kadernota 2018 brengt weinig verrassingen, wat dat betreft heeft het college de raad gedurende het jaar voldoende geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen. Er staan op dit moment wel veel ingewikkelde onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad.

Els Gasseling, fractievoorzitter van de PvdA stipt er een aantal aan:

  • In het sociaal domein is er de zwaardere zorgvraag door gezinnen met problemen en de tekorten op het budget voor de jeugdzorg. Het is goed dat hier meer geld, kennis en menskracht voor wordt ingezet.
  • Na de zomer  staat het lastige dossier van breedtesport, gymonderwijs en maatschappelijke functies in de Scheg, Bovenboog en Buurtnest weer op de agenda. Vanwege krappe financiën staan er  daardoor  belangen tegenover elkaar die niet tegenover elkaar zouden moeten staan, wat ons betreft.
  • Grote projecten zoals het dorpscentrum en de Uithoornlijn komen in een volgende fase. Beide met veel betrokken burgers die, terecht, hun inbreng gehoord willen hebben.
  • Het Schipholdossier, waar binnenkort in Den Haag besluiten vallen over nog meer groei van het vliegverkeer. Op basis van stillere vliegtuigen en hinderbeperking. Daar merken wij in Uithoorn helemaal niets van, in tegendeel. Uit de laatste handhavingsrapportage blijkt opnieuw, dat wij met de hoogste geluidsniveaus in de regio te maken hebben.
  • Het tekort aan betaalbare woningen. Een groot en groeiend probleem in de hele regio, met name in Amsterdam. Binnenkort aan de orde bij het actieplan wonen. Komen er oplossingen?
  • Armoede. Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld om het in elk geval voor de kinderen iets minder schrijnend te maken zodat zij kunnen sporten en andere dingen doen die bij het kinderleven horen. Binnenkort komt het College met een uitvoeringsplan.
  • Duo plus. In het raadsvoorstel staat een waarschuwing: de beleidsvoornemens zullen wellicht niet altijd volledig en goed worden uitgevoerd. Dat is jammer, maar we moeten er begrip voor hebben. Laten we hopen dat het meevalt, en snel op orde komt.

Er zijn ook een aantal risico’s benoemd. Een daarvan is het verkopen van de aandelen Eneco. Een tip van de PvdA: verkoop ze niet, dan is er ook geen risico.

 

Els Gasseling

Els Gasseling

Fractievoorzitter en raadslid voor de Partij van de Arbeid sinds 2006. Lid van de Commissie Wonen en Werken. Specialismen: Schipholbeleid, Werk en Inkomen, Wonen en Leefbaarheid. Ervaring als bestuurslid Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en in het bedrijfsleven. Opnieuw kandidaat en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Els woont sinds 1972 in Uithoorn en sinds 1987 in De Legmeer.  

Meer over Els Gasseling