PvdA voor bereikbaarheid dorpscentrum

12 november 2017

Geen knip, geen eenrichtingsverkeer

Het omleggen van de N201 bood Uithoorn kansen voor het vernieuwen en uitbreiden van het centrum en de mogelijkheid daar een prettig verblijfgebied van te maken. De Gemeente is voortvarend begonnen, maar de economische crisis zorgde voor veel vertraging bij de uitvoering. Partners haakten af en het plan werd bescheidener, realistischer, met minder winkels en meer woningen.

Nu ligt voor ons de voorkeursvariant “Dorpshart aan de Amstel” en lijkt het er echt van te gaan komen (P_3_Plan_dorpscentrum-_bijl3_toelichting_voorkeursvariant_nov02). De PvdA wel tevreden met dit plan. Er komen woningen bij. Er komt groen bij, het parkje voor het gemeentehuis met aansluiting op het Zijdelmeer is mooi. Bij de bebouwing van het Amstelplein hebben wij wat twijfels, maar we wachten de uitwerking van de plannen af voor verdere beoordeling. Ook de bouwhoogtes zullen wij nauwlettend in de gaten houden.

Een onderdeel van het plan bevalt ons niet, en dat is het voorgestelde eenrichtingsverkeer. De Partij van de Arbeid is van begin af aan  tegenstander geweest van de zogenaamde knip. Een aaneengesloten dorpscentrum is mooi, maar de alternatieven voor het lokale autoverkeer zijn niet geschikt. Te ver, te druk. Wij vinden het ook niet sociaal ten opzicht van onze buren uit Amstelhoek. Zij  gaan in Uithoorn naar school of naar de dokter en maken deel uit van onze gemeenschap. Een toevallige gemeentegrens speelt daarbij wat ons betreft geen rol. Ook voor de winkels en horeca in het dorp en daarmee de levensvatbaarheid van het centrum is een knip slecht nieuws. Niet doen dus.

Voor de voorgestelde halve knip, eenrichtingsverkeer, gelden wat ons betreft dezelfde nadelen. Terwijl de voordelen van een hele knip, een autovrij centrum, er niet zijn. Daarom hebben wij een amendement opgesteld, samen met gemeentebelangen en de VVD. 2017-11-02 Amendement PvdA-GB-VVD Plan Dorpscentrum vsdef