P_3_Plan_dorpscentrum-_bijl3_toelichting_voorkeursvariant_nov02