26 januari 2016

PvdA nomineert de Tuin van Bram de Groote voor de Roel de Wit prijs

In de gemeente Uithoorn op de grens met het buurtschap De Kwakel ligt ,ten westen van het Ziidelmeer aan de Boterdijk ,de Tuin van Bram de Groote. Deze tuin is sinds 1994 in beheer van de Stichting Landschap Noord-Holland. (LNH) De grond is eigendom van de gemeente Uithoorn. Tussen 1994 en 1999 werd de tuin min of meer onderhouden door enkele vrijwilligers. In april 2000 is op initiatief van LNH  een werkgroep van vrijwilligers opgericht die het beheer grondig en professioneel aanpakt.

In oorsprong is deze tuin riet- en grasland waarvan de bodem deels bestaat uit bagger uit het Zijdelmeer. Bram de Groote heeft deze grond in het verleden omgevormd tot een Engelse landschapstuin met vele exotische bomen. Naast deze siertuin is er ook een fruitboomgaard en een rhododendroneiland, een grote vijver en een moerasbos.

Sinds 2008 is de werkgroep zich in de tuin, met behoud van de oorspronkelijke indeling, meer  gaan richten op gebiedseigen planten waardoor het karakter van de tuin veranderde in een heemtuin. De oevers werden opnieuw ingericht met een natuurvriendelijke beschoeiing. De boomgaard is opnieuw ingericht met oude half-hoogstam fruitrassen en het gazon is een bloemenweide geworden.

Om mooie zichtlijnen te maken zijn  bomen en struiken gekapt of gesnoeid waardoor ruimte kwam voor nieuwe aanplant. De Tuin Bram de Groote is in alle opzichten een unieke tuin geworden. De Tuin wordt op de open dagen bezocht door mensen uit de hele omgeving. Ook mensen vanuit andere delen van het land die op bezoek of vakantie zijn in de buurt van Uithoorn komen de Tuin bezoeken.

Roel de Wit prijs

De Roel de Wit prijs is door de PvdA Noord Holland in 2014 in het leven geroepen. De prijs is vernoemd naar de voormalige Commissaris der Koningin en burgemeester van Alkmaar en ter herinnering aan zijn vele verdiensten op het gebied van landschap,natuur en recreatie. De prijs is bedoeld voor een person of organisatie die groen, natuur en recreatie toegankelijk en bereikbaar heeft gemaakt voor een groot publiek.

De Uithoornse afdeling van de PvdA heeft de Tuin van Bram de Groote en met name  de 16 vrijwilligers die momenteel werkzaam zijn op de Tuin genomineerd voor deze prijs omdat de Tuin voor vele inwoners van Uithoorn en De Kwakel maar ook voor velen van buiten een aanwinst is door het fraaie karakter en vele zeldzame bomen en planten.