2 december 2018

Zorgen over nieuwe bedrijven langs N201

UITHOORN Bewoners van de Legmeer maken zich zorgen over de nieuwbouw van bedrijfspanden langs de N201. Dit naar aanleiding van bouwwerkzaamheden. Bewoners vrezen voor hun uitzicht vanwege de hoogte van de bebouwing. Hun zorgen werden woensdag 14 november verwoord door PvdA burgerlid en voorzitter van Buurtbeheer de Legmeer Marga Moeijes tijdens een commissievergadering. Amstelveen wil langs de N201 een nieuw bedrijfsterrein realiseren, Amstelveen Zuid.

De bouwactiviteiten langs de N201 gingen in augustus van start, zonder dat er een bouwvergunning was verleend. Deze vergunning is nog steeds niet rond. Daarom liggen de bouwwerkzaamheden sindsdien stil. Amstelveen staat echter niet negatief tegenover de bouwplannen.

Bewoners van met name Op de Klucht en Aan de Kant zijn bang dat het toekomstig bedrijventerrein Amstelveen Zuid volgebouwd wordt met hoge bedrijfsgebouwen, vergelijkbaar met bedrijvenpark De Loeten. De PvdA vraagt daarom het college om aan te dringen op lage bebouwing aan de zuidzijde van de N201. Ook ziet de PvdA graag de aanleg van een forse en hoge groenstrook, van tenminste dertig meter breed.

Wethouder Jan Hazen liet woensdag weten overleg te hebben gevoerd met de verantwoordelijk wethouder van Amstelveen, Floor Gordon. Zij heeft aangegeven dat in het bouwplan rekening wordt gehouden met de woonstraat die aan de overzijde ligt. “Ze gaat haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de groenafscheiding er eerder is dan er wordt gebouwd.” Volgens Hazen is het nog de vraag of de groenstrook dertig meter breed wordt, in verband met de schaarste aan grond voor bedrijven. “Ze gaan er in ieder geval voor zorgen dat er een nette, groene afscheiding komt, waardoor er een natuurlijke afscheiding is tussen ons woongebied en de bedrijven.”

WONINGEN Amstelveen liet vorige week via een persbericht weten dat het nieuwe bedrijventerrein Amstelveen Zuid snel nodig is. Amstelveen wil één van haar bestaande bedrijventerreinen omvormen tot woon-werkgebied. Het gaat om bedrijventerrein Legmeer, waar onder meer Martinez gevestigd is. Vanwege deze transformatie is het nieuwe bedrijventerrein hard nodig, omdat niet alle bedrijven die nu gevestigd zijn op Legmeer passen binnen de nieuwe plannen.

Om Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid te kunnen realiseren is toestemming nodig van provincie Noord-Holland. Daarover worden afspraken gemaakt in de Metropoolregio Amsterdam via het Platform Bedrijven en Kantoren (PlaBeKa). In dit platform werken gemeenten en provincies samen. Zodra PlaBeka en de provincie hebben ingestemd gaat Amstelveen starten met een bestemmingsplan. Omliggende gemeenten, waaronder Uithoorn, ondersteunen de noodzaak voor het bedrijventerrein.

Het overhevelen van bedrijven om woningbouw mogelijk te maken vindt Uithoorn een goed idee, gezien de druk op de woningmarkt. Maar er is ook ruimte voor bedrijven nodig.

BIOMASSACENTRALE De PvdA stelde woensdag tevens vragen over de mogelijke komst van een biomassacentrale. Deze wordt ergens in de Greenportregio gerealiseerd, maar het is nog niet duidelijk waar. Mogelijk gebeurt dit op het nieuwe bedrijventerrein. “We gaan er wel op letten dat ze deze niet op het randje van de gemeentegrens gaan neerzetten,” aldus Hazen. Volgens Moeijes is het belangrijk dat de bewoners van de Legmeer worden meegenomen in de plannen. “De Legmeer heeft met de overlast van Schiphol al veel te verduren. De leefbaarheid staat al onder druk. Met de komst van een biomassacentrale neemt deze druk verder toe.”