Goed en betaalbaar wonen

Door energiebesparing kunnen woonlasten omlaag. Mensen met een laag middeninkomen hebben ook recht op een huurwoning. Daarom moet de inkomensgrens voor sociale huur omhoog. Geen verdere verkoop en liberalisering, maar juist meer sociale huur.