Omgeving schoon en veilig

Uithoorn is een groene gemeente, maar het onderhoud van het openbaar groen kan beter. Meer aandacht voor biodiversiteit is goed voor het welzijn van mens en dier. De hinder van Schiphol moet minder. Uitbreiding van het vliegverkeer moet stoppen.