Uithoorn Verbonden : verkiezingsprogramma 2018-2022

Onder de titel “Uithoorn Verbonden” heeft de PvdA Uithoorn – De Kwakel het Verkiezingsprogramma PvdA Uithoorn-De Kwakel 2018-2022 opgesteld. Dit programma is onze inzet voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Met “Uithoorn Verbonden” wil de PvdA de positieve en constructieve koers voortzetten van de afgelopen 4 jaar in de gemeenteraad Uithoorn. Daarbij kiezen we er voor om mensen met elkaar in contact te brengen, te ontmoeten en te verbinden. We willen investeren in de kracht van de mensen, met de steun van een beschermende overheid. We willen een samenleving waarin voor iedereen plaats is en waarin wij allen de mogelijkheid hebben om mee te doen, vooruit te komen en iets van ons leven te maken.

Belangrijke onderwerpen voor de PvdA zijn Wonen, Zorg en Publieke voorzieningen:

  • Wonen. De PvdA wil investeren in betaalbare woningen, krachtige buurten en een goede bereikbaarheid. Wij willen een evenwichtig en eerlijk woonbeleid. Dit houdt in dat er voldoende sociale huur- en middenhuurwoningen beschikbaar zijn en dat het eigen woningbezit voor bredere groepen bereikbaar wordt.
  • Zorg. Voor de PvdA staan Mensen staan centraal. Goede zorg voor de gezondheid van mensen is onontbeerlijk voor het welbevinden van mensen en voor een verbonden samenleving. Voor de PvdA staat op de eerste plaats dat iedereen de zorg krijgt die nodig is, dat ouderen en anderen die zorg nodig hebben niet vereenzamen en verkommeren. Het is belangrijk dat mantelzorgers goed worden ondersteund.
  • Publieke voorzieningen. Buurtgebonden spreiding van specifieke accommodaties moet het voorzieningenniveau op peil houden. Niet alleen voor de jeugd, maar zeker ook voor ouderen. De PvdA  wil investeren in de culturele voorzieningen en activiteiten in onze gemeente om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente te versterken.