Over ons

Vooruitkijkend naar de komende raadsperiode verwoorden wij in dit verkiezingsprogramma welke keuzes de PvdA Uithoorn / De Kwakel maakt.

We kiezen er voor om mensen met elkaar in contact te brengen, te ontmoeten en te verbinden. We willen investeren in de kracht van de mensen, met de steun van een beschermende overheid. We willen een samenleving waarin voor iedereen plaats is en waarin wij allen de mogelijkheid hebben om mee te doen, vooruit te komen en iets van ons leven te maken.

Vanuit de oppositie hebben wij ons in de afgelopen raadsperiode hard gemaakt voor de belangen van de groeiende groep mensen die achterop dreigt te raken. De decentralisaties in de zorg en welzijn van het Rijk naar de Gemeente gingen gepaard met zware bezuinigingen. Om het wegvallen van zorg op te vangen moest de burger vooral zelfredzaam zijn. Wij hebben steeds de belangen behartigd van de mensen die niet zo zelfredzaam zijn en de aandacht gevestigd op de dreigende overbelasting van vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast hebben wij ons verzet tegen een aantal bezuinigingen, zoals die op het jongerenwerk, leerlingenzorg en het onderhoud van de openbare ruimte. Dit soort bezuinigingen veroorzaken vaak meer kosten dan opbrengsten, zowel maatschappelijk als financieel.

De toenemende hinder van Schiphol is en blijft een belangrijk thema. Uitbreiding van vliegbewegingen op de Aalsmeerbaan, zoals Schiphol wil, is voor ons voorlopig onbespreekbaar. Veel van onze inzet vindt plaats achter de schermen. Wij komen op voor het belang van de inwoners van Uithoorn en De Kwakel overal waar dat mogelijk is. Door gesprekken te voeren met Kamerleden, door samen te werken in de regio en de provincie. Dat valt misschien niet zo op, maar het is noodzakelijk. Het is positief dat de hele Gemeenteraad en het College van B&W van Uithoorn met ons van mening zijn dat de huidige hinder onacceptabel is. Gezamenlijk trekken wij binnen de raadswerkgroep Schiphol op voor betere uitkomsten.

Als oppositiepartij hebben wij een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de collegevoorstellen en de plannen voor Uithoorn en De Kwakel. Uiteraard met kritische kanttekeningen als dat nodig was. Wij geloven dat je hiermee de inwoners uiteindelijk beter dient dan met alleen langs de zijlijn een tegengeluid laten horen.

In de volgende raadsperiode 2018-2022 willen wij zo veel mogelijk punten uit ons verkiezingsprogramma realiseren. Dat gaat het beste als collegepartij, met steun van de kiezer. Het eerlijke verhaal is dat je in de politiek weinig garanties kunt geven. Maar zeker is dat wij ons laten leiden door ons sociaaldemocratisch kompas. Daarin staan onze kernwaarden solidariteit en rechtvaardigheid centraal.

Els Gasseling,
Fractievoorzitter en lijsttrekker
PvdA Uithoorn / De Kwakel