Standpunten

Zoeken

Een mooi en goed bereikbaar dorp

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor een leefbaar Uithoorn en De Kwakel. Geen afsluiting van wegen en bruggen. Parkeren blijft gratis. Nieuwbouw sluit aan bij het kleinschalige karakter en de bestaande bouw in Uithoorn en De Kwakel.

Lees verder

Goed en betaalbaar wonen

Door energiebesparing kunnen woonlasten omlaag. Mensen met een laag middeninkomen hebben ook recht op een huurwoning. Daarom moet de inkomensgrens voor sociale huur omhoog. Geen verdere verkoop en liberalisering, maar juist meer sociale huur.

Lees verder

Goede zorg

Zorg op maat en in de buurt. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn goud waard. Steun van professionals blijft nodig om overbelasting te voorkomen. Er komt meer aandacht en hulp voor verwarde personen.

Lees verder

Iedereen doet mee

De voorzieningen voor inwoners met een laag inkomen zijn ruimhartig en toegankelijk voor inkomens tot 130% van het minimum.

Lees verder

Omgeving schoon en veilig

Uithoorn is een groene gemeente, maar het onderhoud van het openbaar groen kan beter. Meer aandacht voor biodiversiteit is goed voor het welzijn van mens en dier. De hinder van Schiphol moet minder. Uitbreiding van het vliegverkeer moet stoppen.

Lees verder

Sporten, spelen, cultuur en recreatie

In elke wijk een buurthuis voor sociale en recreatieve activiteiten. Goede en toegankelijke sport- en speelvoorzieningen. Een bibliotheek en veelzijdige culturele activiteiten maken het verschil tussen Uithoorn mooi wel en Uithoorn net niet…

Lees verder

Uithoorn Verbonden : verkiezingsprogramma 2018-2022

Onder de titel “Uithoorn Verbonden” heeft de PvdA Uithoorn – De Kwakel het Verkiezingsprogramma PvdA Uithoorn-De Kwakel 2018-2022 opgesteld. Dit programma is onze inzet voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Met “Uithoorn Verbonden” wil de PvdA de positieve en constructieve koers voortzetten van de afgelopen 4 jaar in de gemeenteraad Uithoorn. Daarbij kiezen we er voor

Lees verder