Door Els Gasseling op 14 mei 2017

Appartementen Heijersmanslaan

Donderdag 20 april besprak de Gemeenteraad de grondexploitatieovereenkomst Heijermanslaan: het bouwen van drie woontorentjes op de plaats van het tankstation en tegenover de achterkant van het Winkelcentrum Zijdelwaard. Dit voorstel was in een eerder stadium bijna als hamerstuk aangenomen door de gemeenteraad tot dat bewoners van de Albert Verweijlaan aan de bel trokken. Zij waren ontevreden dat zij niet waren uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over het project. Terecht, naar de mening van de PvdA-fractie. Het College heeft dit later goed gemaakt met een extra informatiebijeenkomst. De les hieruit moet zijn dat wij niet alleen naar de effecten van de plannen aan de voor- en zijkant kijken, maar ook aan de achterkant.

De Partij van de Arbeid is op zich niet tegen het voorstel om op deze plaats woningen te bouwen. Het worden gelijkvloerse huur-appartementen in de vrije sector. Wij hadden liever wat goedkopere woningen gezien, maar ook aan dit segment is behoefte. En de nood is hoog in Uithoorn. De bezwaren van de bewoners richten zich vooral op het verlies aan uitzicht, schaduw in de tuin en verergering van de verkeerschaos aan de achterkant van het winkelcentrum. Wij kunnen deze bezwaren niet wegnemen, maar kunnen er enigszins aan tegemoet kunnen door iets te doen aan de hoogte. De benedenverdieping wordt in de plannen 4 meter hoog, dat kan vast wel minder. Samen met DUS dienden wij daarvoor een motie in.

De verkeerssituatie aan de achterkant van het winkelcentrum is zorgwekkend, ook zonder nieuwe woningen. Wij roepen het college op om samen met de winkeliers naar een oplossing te zoeken. Wij verzoeken het college ook om afspraken te maken met de aannemer, om tijdens de bouw zo veel mogelijk rekening te houden met de omwonenden, die na een langdurige verbouwing van het winkelcentrum nu opnieuw met bouwwerkzaamheden te maken krijgen.

 

Els Gasseling

Els Gasseling

Fractievoorzitter en raadslid voor de Partij van de Arbeid sinds 2006. Lid van de Commissie Wonen en Werken. Specialismen: Schipholbeleid, Werk en Inkomen, Wonen en Leefbaarheid. Ervaring als bestuurslid Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en in het bedrijfsleven. Opnieuw kandidaat en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Els woont sinds 1972 in Uithoorn en sinds 1987 in De Legmeer.  

Meer over Els Gasseling