De Scheg

6 december 2017

Sporthal de Scheg is aan vernieuwing toe. De staat van onderhoud is slecht. De ondoordachte privatisering indertijd heeft daar ook geen goed aan gedaan. Het voorstel om een geheel nieuwe sporthal te bouwen, volgens de nieuwste inzichten en op maat voor en in overleg met de gebruikers vindt de PvdA een goed idee.

Het Buurtnest aan de overkant is uitgegroeid tot een broeinest van activiteiten, maar is in slechte staat en zal worden gesloopt voor woningbouw, aansluitend op de nieuwbouw aan de Arthur van Schendellaan. Wij zijn blij dat het college heeft gekozen voor de combinatie van gymonderwijs voor de scholen, sociale en  maatschappelijke functies en breedtesport in een nieuw en passend  gebouw op de huidige locatie van Sporthal de Scheg.

Met name voor de scholen en de buurtactiviteiten is dat van groot belang. Ook de meeste sportverenigingen zijn tevreden met de ligging en de bereikbaarheid  van de sporthal in de wijk Zijdelwaard. De heer Legez van de Stichting Sportvoorzieningen Randhoorn Legmeervogels heeft meermalen hartstochtelijk gepleit voor het verplaatsen van de sporthal naar de Randhoorn. Wij waarderen zijn inzet enorm. Maar vanwege het al genoemde belang voor de buurt vinden wij verplaatsen geen goed idee. Dat betekent niet dat wij tegenstander zijn van een sporthal op Randhoorn, in tegendeel, maar niet ten koste van een volwaardige sporthal De Scheg.

Wij hebben samen met DUS, Gemeentebelangen en GroenUithoorn een motie ingediend om het College te vragen een voorstel te doen over de mogelijkheid voor een derde sporthal in Uithoorn.