De PvdA Uithoorn / De Kwakel en Schiphol

16 maart 2018

Wat staat er in ons verkiezingsprogramma:

Het vliegverkeer is de laatste jaren hard gegroeid. Het aantal starts vanaf de Aalsmeerbaan is daarbij onevenredig toegenomen. Vliegen is te goedkoop. Daarom pleit de PvdA voor belasting op kerosine en BTW op vliegtickets, net als op alle overige diensten. Vliegen heeft een grote impact op het klimaat, het leefmilieu, de natuur en de gezondheid. Door de geluidsoverlast en de luchtverontreiniging door (ultra)fijnstof zijn er gezondheidsrisico’s voor inwoners. Reden voor de PvdA om te zeggen: de mens centraal, Schiphol is groot genoeg zo.

Als er al sprake is van stillere vliegtuigen en hinderbeperking, dan moet de omgeving daar van profiteren en niet nog meer vluchten over zich heen krijgen. De luchthaven veroorzaakt veel overlast voor de omgeving: geluidhinder, lucht‐ en waterverontreiniging, veiligheidsrisico’s, problemen met bereikbaarheid en bouwbeperkingen. Schiphol is van groot economisch belang voor heel Nederland, en voor de werkgelegenheid in deze regio in het bijzonder, maar groei is daar niet voor nodig.

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode:

  1. Op alle niveaus praten wij mee over de toekomst van Schiphol en de regio. De inzet hierbij is beperking van de milieu- en gezondheidsschade en geluidshinder door vliegverkeer;
  2. Aandringen op hinderbeperking door aanpassing van startprocedures, vliegroutes- en tijden en minder gebruik van de Aalsmeerbaan;
  3. Schiphol en de landelijke overheid worden kritisch gevolgd; ons niet laten “Schiphollen”;
  4. Nieuwe bewoners van Uithoorn worden goed voorgelicht over het wonen in de buurt van een luchthaven. Het daarbij laten tekenen van “niet-klagen verklaring” met een ketenbeding is onacceptabel.