Door Els Gasseling op 6 februari 2017

Tijdelijke vestiging bibliotheek geopend

Vorige week is de tijdelijke vestiging van de bibliotheek aan de Dorpsstraat geopend. De fractie van de PvdA Uithoorn was er bij aanwezig. De nieuwe vestiging ziet er goed en gezellig uit. Kleiner dan de Hoeksteen, maar overzichtelijker en met een beter werkklimaat voor de medewerkers. De verhuizing van de bibliotheek naar het dorpscentrum is een gemis voor de wijk Zijdelwaard. Maar uit het onderzoek dat de gemeente uitvoerde blijkt dat er in Zijdelwaard geen geschikte panden zijn om de bibliotheek te huisvesten. Ze zijn te duur, te klein of er zijn andere bezwaren.

Voor ouderen kan de afstand een probleem zijn. Een uitleenpunt in het Hoge Heem, dat zich wil ontwikkelen tot huis van de buurt, is wat de Partij van de Arbeid betreft een goede plan.
Het gaat er om, dat Uithoorn een volwaardige bibliotheek heeft die goed bereikbaar is en een aantrekkelijke uitstraling heeft. De PvdA Uithoorn vindt de bibliotheek belangrijk, lezen is leuk en goed voor de ontwikkeling. Een bibliotheek is ook een ontmoetingsplaats met ruimte voor allerlei activiteiten voor kinderen en volwassenen.

Confucius
De huisvesting in Confucius biedt een goede mogelijkheid voor een volwaardige bibliotheek. Samen met horeca als een Grand Café en andere voorzieningen kan de bibliotheek dan ook bijdragen aan de aantrekkelijkheid en levendigheid van het dorpscentrum. De PvdA vraagt zich wel af of dat ook op tijd gaat lukken. Het vorige plan voor het Cultuurcluster bleek niet haalbaar. We wachten nog steeds op een nieuw voorstel. Als het gebouw binnen twee jaar niet af is, zal het college toch alsnog moeten zoeken naar een alternatieve locatie voor de bibliotheek.

 

Els Gasseling

Els Gasseling

Fractievoorzitter en raadslid voor de Partij van de Arbeid sinds 2006. Lid van de Commissie Wonen en Werken. Specialismen: Schipholbeleid, Werk en Inkomen, Wonen en Leefbaarheid. Ervaring als bestuurslid Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en in het bedrijfsleven. Opnieuw kandidaat en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Els woont sinds 1972 in Uithoorn en sinds 1987 in De Legmeer.  

Meer over Els Gasseling